Liên hệ

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

     1. Fanpape: https://www.facebook.com/urencohanoi/

     2.  Hotline công tác vệ sinh môi trường: 024.3823.2565

     3.  Holine công tác thu giá dịch vụ: 024.3747.3302

     4. Công tác thông tin truyền thông: 0243.845.4807