CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐỢT 1

Thực hiện công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ đợt 1. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội công bố thông tin, cụ thể như sau: Click vào đây

https://drive.google.com/open?id=1DQfBZflS5-5mHPSZN5fOE-WqBwEgcvLJ

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*