BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

28/12/2017 urenco 0

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội Chi tiết xem tại link sau: https://drive.google.com/open?id=17lZw7_Zk9dSRQxjg10cDH2e4zSuk7ds5