Công ty MTĐT Hà Nội phải là đơn vị chính đảm bảo thu gom, xử lý chất thải cho khoảng 10 triệu dân của Thủ đô trong thời gian tới

Công ty MTĐT Hà Nội phải là đơn vị chính đảm bảo thu gom, xử lý chất thải cho khoảng 10 triệu dân của Thủ đô trong thời gian tới – Bí thư Thành ủy chỉ đạo.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*