GẦN 1000 ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN CÙNG THU RÁC VÀ TẶNG HOA NỮ CÔNG NHÂN MÔI TRƯỜNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH “HOA VỀ TRÊN PHỐ”

Tối ngày 18/10/2018 vừa qua, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Đoàn Khối doanh nghiệp Hà Nội và Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đã tổ chức chương trình “Hoa về trên phố” – cùng đồng hành với nữ công nhân môi trường nhân dịp 20/10. …