VIỆC LÀM THIẾT THỰC TRONG ĐẠI DỊCH COVID -19 CỦA TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM VỚI CÔNG NHÂN URENCO

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, những công nhân vệ sinh môi trường luôn phải đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn nhiều loại dịch bệnh. Trước tình hình đó, ngày 7-4, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã phối hợp cùng Nhóm Bảo hộ lao động …