VIỆC LÀM THIẾT THỰC TRONG ĐẠI DỊCH COVID -19 CỦA TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM VỚI CÔNG NHÂN URENCO

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, những công nhân vệ sinh môi trường luôn phải đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn nhiều loại dịch bệnh. Trước tình hình đó, ngày 7-4, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã phối hợp cùng Nhóm Bảo hộ lao động …

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định 81/2015/NĐ-CĐ ngày 18/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về công bố thông tin Doanh nghiệp Nhà nước. Ngày 30/3/2020, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội xin báo cáo các thông tin phải công bố định kỳ về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà …