Dự án CDM đầu tiên ở Việt Nam được chứng nhận

Đó là Dự án thu hồi và sử dụng khí đồng hành mỏ Rạng Đông (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Tính toán sau 10 năm thực hiện, dự kiến thu về 6,7 triệu tấn CO2. Tổng mức phát thải sẽ nhận được chứng chỉ giảm phát thải được chứng nhận với trị giá khoảng …

Tăng cường, đẩy mạnh công tác bảo vệ, gữi gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận công dân còn thiếu ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, xả rác bừa bãi trên hè phố, lòng đường, tại các điểm công cộng, vui chơi giải trí, kinh doanh ăn uống; tình trạng phương tiện vận chuyển đổ phế thải, làm rơi đất thải, phế …