HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 CỦA ĐẢNG

 Sáng 09/8/2017, tại Văn phòng Công ty, Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đây là một trong những hoạt động chính trị quan trọng của Đảng bộ Công ty trong năm 2017.  

Đến dự hội nghị có sự góp mặt của đồng chí đồng chí Lê Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty; các đ/c trong thường vụ và ủy viên BCH Đảng bộ Công ty;  trưởng các phòng ban Công ty; Giám đốc các chi nhánh, Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc các Công ty Cổ phần, thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty…

Hội nghị được sự truyền đạt của đồng chí Nguyễn Quán Phú – Nguyên trưởng phòng Báo cáo viên Trung tâm công tác tuyên giáo Ban tuyên giáo Trung ương. Tại buổi học tập đồng chí  Nguyễn Quán Phú Công đã phổ biến học tập quán triệt  những nội dung, quan điểm mới trong nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) vừa qua gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về “ Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”;nghị quyết số12 –NQ/TW, ngày 3/6/2017 về “ Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

 Toàn cảnh buổi học tập quán triển và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XII)

Mục đích việc tổ chức học tập quán triệt giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, người lao động tạo đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Sau khi tham gia lớp học tất cả 100% Đảng viên tham gia bài viết thu hoạch cá nhân nhằm nêu rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện Nghị quyết. Đồng thời phổ biến rộng rãi đến toàn thể các đồng chí Đảng viên trong các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Hằng Thu

Bình luận

  1. thu nói:

    toi rat thich nung bai viet ve hoc tap và quan triet theo nghi quyet
    trung uong 5 khoa 12 cua dang

Đã tắt bình luận.