Trạm xử lý nước nhiễm dầu

Công nghệ
Xử lý nước thải Nano Fe0

Công suất
100 m3/ngày

Địa chỉ
Khu phát triển GAS&LNG và các loại hình phụ trợ lọc hóa dầu, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

Tổng mức đầu tư
10 tỷ đồng

Thông tin cơ bản

  • Nước thải xử lý đảm bảo đạt cột B QCVN 29:2010/BTNMT
  • Công nghệ xử lý hiện đại, có khả năng thích nghi cao và có khả năng cập nhật với các thay đổi.
  • Giá thành đầu tư và vận hành hợp lý.
  • Dễ dàng vận hành, điều khiển với chế độ tự động PLC

Sơ đồ công nghệ

Với lưu lượng nước cũng như thành phần ô nhiễm của nước thải nhiễm dầu, đơn vị tư vấn xin đưa ra phương án xử lý nước theo công nghệ hóa lý kết hợp vi sinh. Áp dụng tính chất vật lý kết hợp hóa học để xử lý triệt để hàm lượng dầu nổi và dầu tan trong nước. Với khả năng làm sạch của các thiết bị tách dầu như bẫy dầu và tuyển nổi thì lượng dầu nổi bề mặt sẽ được thu gom triệt để trước khi đến các hạng mục thứ cấp.

Dựa vào khả năng xử lý của các hạng mục trong công trình thì đơn vị tư vấn đưa ra phương án xử lý nước thải nhiễm dầu như sơ đồ bên dưới.

Phương án này phù hợp với quy chuẩn cũng như các điều kiện mà chủ nguồn thải và chủ đầu tư đưa ra.

Với công nghệ Nano sắt 0 sẽ xử lý triệt để hàm lượng dầu tan dạng mạch vòng mà các công nghệ khác thường xử lý không đạt.

Phối cảnh Trạm xử lý nước nhiễm dầu