Nhà vệ sinh lưu động

Urenco được UBND Thành phố tin tưởng giao lắp đặt và duy trì các nhà vệ sinh lưu động trong các đợt phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố như: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần 2 tại Hà Nội, Đại hội Đảng, các kỳ họp Quốc hội, các ngày Lễ Tết … cũng như nhu cầu của các Cơ quan, đoàn thể, Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, công ty đang thực hiện công tác quản lý, duy trì các nhà vệ sinh công cộng bằng thép Vinasing trên toàn bộ địa bàn Thành phố Hà Nội Hiện tại Công ty lắp đặt 2 loại nhà vệ sinh lưu động, bao gồm: Moóc vệ sinh lưu động và Nhà vệ sinh lưu động 1 buồng.