THỬ NGHIỆM XE QUÉT HÚT MỚI

Thực hiện theo chủ trương đổi mới công nghệ, giảm bớt sự vất vả của anh chị em công nhân nhất là trong những mùa lá rụng. Công ty đang đưa vào thử nghiệm xe quét hút mini mới.
Đây là chiếc xe chạy bằng động cơ diesel có 1 người điều khiển. Với kích thước nhỏ gọn và cơ động, chiếc xe tương đối phù hợp với đường phố nhỏ và trung bình của Hà Nội. Trong tương lai, cải tiến mới này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao năng suất làm việc, giảm bớt sự vất vả cho anh chị em công nhân, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh và văn minh đô thị cho Thủ đô.

Trả lời