Ông: Nguyễn Hữu Tiến
Thành viên HĐTV - Chủ tịch Hội đồng thành viên
Kỹ sư đô thị - Thạc sĩ QTKD quốc tế
Ông: Phạm Văn Đức
Thành viên HĐTV – Tổng Giám đốc
Kỹ sư - Công trình thủy lợi
ÔNG Nguyễn Hải Phong
Thành Viên HĐTV
Ông: Phạm Cao Thắng
Phó Tổng Giám đốc
Kỹ sư – Công trình thủy lợi
Ông: Nguyễn Thanh Sơn
Phó Tổng Giám đốc
Cử nhân Công nghệ sinh học, Tài chính ngân hàng
Ông Đặng Hữu Bình
Phó Tổng Giám đốc
Thạc sỹ Quản lý Công nghệ Môi trường
VŨ VÂN HÀ
Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng thành viên
Hội đồng thành viên
Ban kiểm soát
Ban kiểm soát
Ban tổng giám đốc
Ban tổng giám đốc
Các phòng ban nghiệp vụ
Phòng Kế hoạch Đầu tư
Phòng Kỹ thuật Công nghệ
Phòng tài chính kế toán
Phòng tổ chức lao động
Trung tâm Điều hành sản xuất
Trung Tâm Tái chế và Truyền thông Môi trường
Phòng hành chính quản trị
Các chi nhánh trực thuộc
Chi nhánh Ba Đình
Urenco 1
Chi nhánh Hoàn Kiếm
Urenco 2
Chi nhánh Hai Bà Trưng
Urenco 3
Chi nhánh Đống Đa
Urenco 4
Chi nhánh Xuân Sơn
Urenco 6
Chi nhánh Cầu Diễn
Urenco 7
Chi nhánh Nam Sơn
Urenco 8
Chi nhánh Miền Trung
Urenco 15
Chi nhánh XLCTCN để phát điện
Urenco 21
Chi nhánh Mỹ Đức
Urenco 22
Các công ty con
Công ty CP Môi trường Tây Đô
Urenco 5
Công ty CP Công nghiệp và môi trường 9
Urenco 9
Công ty CP Môi trường đô thị và công nghiệp 10
Urenco 10
Công ty CP Môi trường đô thị và công nghiệp 11
Urenco 11
Công ty CP DV Môi trường đô thị Từ Liêm
Công ty CP Môi trường đô thị Thanh Trì
Công ty CP Môi trường đô thị Sóc Sơn
Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm
Công ty CP Môi trường đô thị Đông Anh
Các công ty liên kết
Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây
Công ty CP Vật tư Thiết bị môi trường
Urenco 13
Công ty TNHH giải pháp MT Đại Đồng – Decos
Công ty CP URENCO 36