Bổ nhiệm PTGĐ

URENCO – KIỆN TOÀN BỘ MÁY NHÂN SỰ

Ngày 23/4, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Công ty Urenco) đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ. Theo đó, tại Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 17/4, UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm bà Vũ …

Thông báo về việc đấu giá tài sản

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) xin thông báo các thông tin doanh nghiệp Nhà nước tại nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. Kính mời quý vị và các bạn xem chi tiết tại đây: Công bố thông tin doanh nghiệp: https://drive.google.com/file/d/1e-3jHMtb_dXmt8LW-jhw7W4t-fw_RVpn/view?usp=sharing

BÁO CÁO TỔNG HỢP 2022

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) xin thông báo các thông tin doanh nghiệp Nhà nước tại nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. Kính mời quý vị và các bạn xem chi tiết tại đây: Công bố thông tin doanh nghiệp: https://drive.google.com/file/d/174d5_Qegpi7YdMgH9Xc5VcJKVjhec7hA/view?usp=sharing

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) xin thông báo các thông tin doanh nghiệp Nhà nước tại nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. Kính mời quý vị và các bạn xem chi tiết tại đây: Công bố thông tin doanh nghiệp: https://drive.google.com/file/d/1JEkOZB4JRPAqgG1Grhbf_QKvFOrf2vI_/view?usp=sharing

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội vừa được bổ nhiệm, phân công

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐTV CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI (URENCO)

Sáng ngày 4/10/2023, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội long trọng tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về công tác cán bộ. Tới dự và chủ trì Hội nghị công bố có ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên BTV Thành …

LỄ KÝ KẾT: CUNG CẤP DỊCH VỤ TIỆN LỢI CHO NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC CHI TRẢ GIÁ DỊCH VỤ VSMT THÔNG QUA ỨNG DỤNG 4.0

Ngày 15/9/2023, một bước tiến lớn trong việc nâng cao dịch vụ thanh toán hóa đơn vệ sinh môi trường – Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đã ký hợp đồng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) triển khai thêm hình thức thu giá dịch vụ VSMT mới: Hình thức …