Công nghệ sử dụng vật liệu Posi-shell

Xuất sứ
Hoa Kỳ

Địa điểm
Khu LH XLCT Nam Sơn – Sóc Sơn – Hà Nội

Mục đích:

Vật liệu Posi-shell là hóa chất che phủ bãi chôn lấp rác nhập khẩu từ Mỹ, được đánh giá đáp ứng hoàn toàn yêu cầu đối với vật liệu phủ bãi thay thế đất theo quy định tại thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD và TCVN 6696:2009.

Trong văn bản số 553/TĐC-PCTTra ngày 20/3/2017 của Bộ Khoa học công nghệ và văn bản số 13/BXD-KHCN ngày 14/4/2017 của Bộ Xây dựng đã nêu rõ: Vật liệu phủ Posi-shell có đủ điều kiện về mặt kỹ thuật để thay thế đất phủ trong công tác xử lý chất thải rắn thông thường.

Ưu điểm:

  • Tăng thể tích chôn lấp rác, kéo dài tuổi thọ bãi chôn lấp;
  • Hạn chế tối đa việc sử dụng tài nguyên đất vào công tác xử lý rác thải sinh hoạt;
  • Giảm thiểu việc phát tán mùi, nước rỉ rác và côn trùng ra môi trường;
  • Tổng chi phí xử lý cho 01 tấn rác bằng phương án sử dụng vật liệu Posi- shell giảm khoảng 18% so với phương án sử dụng đất phủ bãi trung gian