Công nghệ xử lý chất thải công nghiệp phát điện NEDO

Công nghệ
xử lý chất thải công nghiệp phát điện NEDO

Công suất: 

– 75 tấn/ngày

Địa chỉ:

 – Khu LHXLCT Nam Sơn – Sóc Sơn – Hà Nội

Công nghệ xử lý chất thải công nghiệp phát điện NEDO có khả năng xử lý triệt để các loại chất thải rắn như cao su, da, nhựa, vải, bã giấy, rác thải y tế, rác thải sinh hoạt đã phân hủy và cả những loại chất thải công nghiệp đòi hỏi nhiệt trị cao, kích thước lớn. Năng lượng từ quá trình đốt rác được thu hồi để sản xuất điện, góp phần phát triển năng lượng thay thế và giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ nguồn nhiên liệu hóa thạch, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời góp phần giải quyết bài toán năng lượng, giảm đáng kể diện tích đất sử dụng cho mục đích chôn lấp rác và mở ra thêm một hướng đi mới giải quyết triệt để bài toán xử lý rác thải cũng như tận dụng tài nguyên rác.

Công nghệ xử lý sẽ tận dụng rác thải công nghiệp và tái sử dụng rác thải như một nguồn tài nguyên thu hồi năng lượng, rác thải công nghiệp, với công suất 75 tấn/ngày. Lò đưọc đốt cháy ổn định và phát điện với công suất 1930 kW. Nhiệt thu hồi từ khí thải chuyển thành điện năng, một phần sẽ được tái sử dụng để vận hành nhà máy, phần còn lại sẽ được phát lên lưới điện quốc gia. Nhờ công nghệ lò đốt tiên tiến này, nhà máy xử lý triệt để chất thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn Hà Nội vừa bảo vệ môi trường, vừa tái sử dụng chất thải để cung cấp điện năng.

Sơ đồ Công nghệ xử lý chất thải công nghiệp phát điện NEDO

Một số hình ảnh dây chuyền công nghệ xử lý chất thải công nghiệp phát điện NEDO