Dự án nâng dung tích bãi chôn lấp bằng công nghệ tường chắn tại khu xlctr xuân sơn

Công suất
Hơn 1,7 triệu tấn

Địa điểm xây dựng
Khu xử lý CTR Xuân Sơn – TX. Sơn Tây, Hà Nội

Tổng mức đầu tư
232 tỷ đồng

Giới thiệu công nghệ:

Nâng dung tích bãi chôn lấp bằng công nghệ tường chắn (Đài loan) Công nghệ: Công nghệ tường chắn đất có cốt và phủ xanh sau khi đóng bãi.

Công nghệ xanh là giải pháp tăng sức chứa của các bãi chôn lấp hiện hữu cũng như các bãi chôn lấp mới bằng Giải pháp thiết kế này sử dụng Cấu trúc tường chắn lưới địa kỹ thuật (Geogrid) cho kè chắn, trong đó lưới địa ACEGrid là cốt chính cho tường chắn và bọc xung quanh bằng túi đất ACEBagTM và vải địa ACETex® NW để tạo thành bề mặt tường chẵn.

Công nghệ xanh có tác dụng ngăn chặn tối đa ảnh hưởng của bãi chôn lấp đến môi trường xung quanh (nguồn nước, không khí…) cũng như tạo cảnh quan thân thiện với môi trường sau khi đóng bãi.

Công nghệ thi công tường chắn:

Bước 1: Thi công tường chắn có cốt (MSE). Tiêu chuẩn ổn định cơ học tường chắn đất và mái dốc đất có cốt được sử dụng theo tiêu chuẩn của Liên bang quản lý cao tốc Hoa Kỳ. Xác định tuổi thọ thiết kế của lưới địa đàn hồi theo GRI GG4. Vật liệu địa kỹ thuật được sử dụng theo các tiêu chuẩn do ASTM, AASHTO quy định.

Bước 2: Kết nối với lớp đáy khu vực chôn lấp hiện trạng

Bước 3: Trồng cỏ tường chắn: trồng các loại cỏ, các chủng loại cây tạo cảnh quan phù hợp hiện có ở Việt Nam.