Lò đốt chất thải công nghiệp – sinh hoạt Bỉm Sơn

Công nghệ
Lò đốt chất thải sinh hoạt, công nghiệp nhiều tầng ghi có sàn sấy sơ bộ

Công suất
200 tấn/ngày

Địa chỉ
Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Tổng mức đầu tư
100 tỷ đồng

Các thông số cơ bản

  • Công suất xử lý: Bước 1: 500 tấn/ngày (chất thải công nghiệp: 200 tấn/ngày, chất thải sinh hoạt: 300 tấn/ngày); Bước 2 và Bước 3:600 tấn/ngày chất thải công nghiệp;
  • Công suất phát điện: Bước 1: 15 Mwh; Bước 2 và Bước 3: 30 Mwh;
  • Tỉ lệ tro bay: 2%
  • Tỉ lệ tro đáy 3%

Quy trình công nghệ của nhà máy phát điện

Quy trình công nghệ nhà máy phát điện
Phối cảnh lò đốt chất thải công nghiệp – sinh hoạt