Lò đốt chất thải sinh hoạt tại Bắc Ninh

Công nghệ
Lò đốt chất thải sinh hoạt nhiều tầng ghi có sàn sấy sơ bộ

Công suất
200 tấn/ngày

Địa chỉ
Xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Tổng mức đầu tư
100 tỷ đồng

Các thông số cơ bản

  • Công suất xử lý: Bước 1: 500 tấn/ngày (chất thải công nghiệp: 200 tấn/ngày, chất thải sinh hoạt: 300 tấn/ngày); Bước 2 và Bước 3:600 tấn/ngày chất thải công nghiệp;
  • Công suất phát điện: Bước 1: 15 Mwh; Bước 2 và Bước 3: 30 Mwh;
  • Tỉ lệ tro bay: 2%
  • Tỉ lệ tro đáy 3%

Quy trình công nghệ của nhà máy phát điện

Sơ đồ nhà máy phát điện xử lý chất thải sinh hoạt
Phối cảnh Lò đốt chất thải sinh hoạt tại Bắc Ninh