Lò đốt chất thải URENCO 11

Tổ hợp lò đốt chất thải sinh hoạt, công nghiệp công suất
200T/ngày đêm

Công nghệ
Lò đốt chất thải sinh hoạt, công nghiệp nhiều tầng ghi có sàn sấy sơ bộ

Địa chỉ
Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Tổng mức đầu tư
100 tỷ đồng

Thông tin cơ bản :

  • Các loại rác thải có thể xử lý: Chất thải sinh hoạt và công nghiệp
  • Dải năng suất đốt : Từ 1000kg/h đến 4000 kg/h/1 modul
  • Lò làm việc ở chế độ liên tục ( 24/24, 6 ngày/ tuần )
  • Khí thải của lò đáp ứng QCVN 30:2012/BTNMT

Sơ đồ dây chuyền công nghệ

Sơ đồ phân loại rác thải
Sơ đồ xử lý chất thải bằng phương pháp đốt

Phối cảnh lò đốt chất thải sinh hoạt, công nghiệp 200 tấn/ngày – xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên