Chất thải xây dựng

Urenco thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải, phế thải xây dựng trên phần lớn địa bàn Thành phố Hà Nội. Với số lượng phương tiện và thiết bị hiện đại bao gồm các loại xe Container chở đất, máy xúc, công nhân thủ công được trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ. Urenco đáp ứng được các nhu cầu thu gom vận chuyển chất thải xây dựng về nơi xử lý theo quy định của Thành phố. Ngoài ra, Urenco cung cấp dịch vụ cho thuê container/thùng chứa chất thải xây dựng đa dạng chủng loại.

Công trường thu gom chất thải xây dựng