Phân bùn bể phốt

Xử lý phân bùn bể phốt:

URENCO hiện là đơn vị duy nhất được cấp phép xử lý phân bùn bể phốt trên địa bàn TP Hà Nội tại QĐ/4265-TNMT. Xử lý phân bùn bể phốt phát sinh trên địa bàn, đảm bảo VSMT trên địa bàn Thành phố và các khách hàng như: KCN Samsung; Cảng hàng không Nội Bài; các KĐT của Vingroup.

Trạm xử lý phân bùn bể phốt Cầu Diễn được thiết kế vận hành theo quy trình đồng bộ, hoạt động liên tục 24/24h với công suất xử lý phân bùn 300T/ngày.đêm.

Nước sau xử lý tại Trạm xử lý phân bùn bể phốt Cầu Diễn đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam (QCVN 40:2011/BTNMT và các quy chuẩn hiện hành được quy định tại Giấy phép xả thải).

Xử lý chất thải lỏng

URENCO hiện là đơn vị được cấp phép xử lý nước rỉ rác tại Khu LH XLCT Nam Sơn, Khu XLCT Xuân Sơn và xử lý nước thải công nghiệp tại KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng.

Trạm xử lý nước rác Nam Sơn, Xuân Sơn được thiết kế vận hành theo quy trình đồng bộ, hoạt động 24/24h với công suất lần lượt là 1.500m3/ngày.đêm và 300m3/ngày.đêm.

Trạm xử lý nước thải công nghiệp tại KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng có công suất 5000m3/ngày.đêm.

Nước sau xử lý tại Trạm xử lý Nam Sơn, Xuân Sơn, Hòa Khánh đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam (đạt tiêu chuẩn xả thải Cột B2 theo QCVN 25:2009/BTNMT và các quy chuẩn hiện hành được quy định tại Giấy phép xả thải; riêng Tạm Nam Sơn và Xuân Sơn phải đạt tiêu chuẩn Cột B theo quy chuẩn QCTĐHN 02:2014/BTNMT).