Vệ sinh công nghiệp

Urenco cung cấp dịch vụ trọn gói liên quan đến vệ sinh công nghiệp tại các tòa nhà chung cư, trường học, công sở và các cơ sở dịch vụ khác, bao gồm: quét dọn, làm sạch, thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt, cho thuê các thiết bị lưu chứa rác các loại, vệ sinh nhà chứa rác.

Urenco cung cấp các thiết bị chuyên dùng, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn giao thông, chất lượng vệ sinh môi trường và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.