THƯ MỜI QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội trân trọng thông báo: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội là đơn vị quản lý Trạm xử lý nước rác Nam Sơn công suất 1.500 m3/ngày đêm tại khu LHXLCT Nam Sơn – Sóc Sơn – Hà Nội và Trạm xử …