ĐẠI DIỆN TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM TẶNG 1000 KHẨU TRANG CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CHI NHÁNH MIỀN TRUNG (URENCO 15)

       Ngày 11/8/2020, Đại diện Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã trao tặng 1000 nghìn khẩu trang cho 100 công nhân đang làm việc tại Chi nhánh Miền Trung (Urenco 15) – Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội.

                                              Đại diện Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã trao tặng 1000 nghìn khẩu trang cho công nhân Chi nhánh Miền Trung (Urenco 15)

      Tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, chi nhánh miền Trung, có địa chỉ tại đường số 4, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Vào ngày 11/08/2020 đại diện Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cũng đã trao tặng 1.000 khẩu trang cho hơn 100 công nhân lao động đang làm việc tại công ty.
      Thay mặt, cán bộ công nhân viên trong đơn vị, ông Ngô Lê Quảng – Giám đốc Chi nhánh miền Trung (Urenco 15) đã cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ kịp thời của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đến các cán bộ, công nhân, người lao động trong công ty.
      Trước tình hình bệnh dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay, Cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội – Chi nhánh miền Trung (URENCO 15) đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19, đồng thời triển khai các giải pháp giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Việc trao tặng khẩu trang kịp thời của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ góp phần bảo hộ, giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cho người lao động động trong công ty, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID- 19 phức tạp như hiện nay.