HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM

Nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững các đô thị Việt Nam, thúc đẩy hoạt động quảng bá và chuyển giao công nghệ và giải pháp môi trường phù hợp với điều kiện thực tế tại các đô thị của Việt Nam góp phần giảm rác thải, phát thải theo hướng xanh – sạch – đẹp. Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Đà Nẵng phát động tổ chức chương trình hội thảo và triển lãm quốc tế về giải pháp và công nghệ xử lý  rác thải đảm bảo phát triển bền vững các đô thị tại Việt Nam (WETV Confex), sự kiện sẽ giúp các đơn vị trong Ngành có cái nhìn tổng quan và rõ nét về thực trạng quản lý và xử lý rác thải, môi trường tại các đô thị, những chính sách mới trong việc xử lý rác thải và ô nhiễm môi trường hiện nay, đánh giá những công nghệ và giải pháp môi trường hiệu quả góp phần bảo vệ môi trường cho các đô thị tại Việt Nam

Kết quả Hội thảo và Triển lãm sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương có liên quan, các nhà đầu tư và cộng đồng người nghiên cứu, tham mưu và đề xuất công nghệ và giải pháp phù hợp cho các dự án về xử lý chất thải và rác thải tại các đô thị tại Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời hỗ tợ các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ, khuyến khích và ưu tiên thúc đẩy chuyển giao công nghệ và xử lý môi trường mới, công nghệ tái chế, tái tạo năng lượng… từ các tổ chức trong và ngoài nước hướng tới công nghệ xanh, công nghệ sạch nhằm góp phần đạt mục tiêu Tăng trưởng xanh và “Giảm phát thải bằng 0 -Net Zero” vào năm 2050 theo cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị thượng đỉnh G26.

Hãy trở thành nhà Tài trợ, khách Vip của Hội thảo, với các điều kiện tham gia tài trợ: Doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước; các tổ chức nước ngoài; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất, kinh doanh thiết bị vật tư, vận tải, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, sản xuất, tái chế sản phẩm nhựa sinh học, túi nilon tự phân hủy, giải pháp công nghệ, vật liệu mới thân thiện môi trường… các công nghệ và giải pháp hiệu quả và uy tín trong lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực liên quan.

Kính  mời quý vị xem chi tiết tại đường link dưới đây:

http://online.vietwater.com/q/15eSfucmw8oqEjT6pnY2IXNpS/wv