HỢP TÁC GIỮA URENCO VÀ JUNK&GO TRONG HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ GIẤY

Chiều 21/12/ 2020, tại Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) và Công ty TNHH JUNK&CO đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về Dự án giảm thiểu lượng rác thải thông qua hoạt động tái chế giấy.

Mục tiêu của hợp tác giữa URENCO và JUNK&CO là giúp tăng khối lượng tái chế chất thải, tăng nguồn cung cấp giấy tái chế, nâng cao chất lượng sản phẩm giấy tái chế. JUNK&CO sẽ cung cấp cho URENCO bí quyết về phân loại, kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý, đồng thời sẽ thực hiện một quy trình tái chế nhất quán để có thể đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp giấy bằng cách cải thiện và nâng cao chất lượng giấy phế liệu.

Công ty TNHH JUNK&CO là doanh nghiệp của Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực buôn bán giấy cũ, xuất nhập khẩu và thu mua giấy tái chế tại Hà Nội. JUNK&CO tận dụng những phương pháp và thành tích trong công cuộc tái chế tài nguyên suốt 40 năm tại Nhật Bản, để hướng tới mục tiêu hình thành một xã hội thân thiện với môi trường, trong vai trò là một đơn vị tiên phong.

 Ông Phạm Cao Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: “Hợp tác với Công ty TNHH JUNK&CO là rất cần thiết, đánh dấu việc giải quyết và xử lý triệt để đối với rác tái chế. Việc ký kết với một đơn vị có uy tín trong lĩnh vực tái chế giấy của Nhật Bản sẽ thúc đẩy việc tái chế triệt để và chất lượng cao hơn giấy sau khi được thu hồi, yên tâm chất lượng đầu ra đối với rác tái chế giấy”.

Với khối lượng giấy có thể thu gom trên 1.000 tấn đã qua sử dụng mỗi tháng tại khu vực Hà Nội, JUNK&CO sẽ thành lập nhà sản xuất giấy và một trung tâm tái chế. Định hướng phát triển có thể thu gom 5.000 tấn giấy đã qua sử dụng trong một tháng, việc thành lập nhà máy giấy và trung tâm tái chế sẽ được các bên thảo luận và tiến hành ngay lập tức.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu Môi trường quốc gia Nhật Bản và kết quả nghiên cứu của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA) cho thấy: Năm 2018, sản lượng giấy của Việt Nam là 3,649 triệu tấn trong một năm và giấy thải được thu gom dùng làm nguyên liệu là 3,66 triệu tấn (giấy thu gom: 1,603 triệu tấn, nhập khẩu 2,06 triệu tấn). Tỷ lệ tái chế giấy là 33%, thấp nhất trong khối ASEAN so với hơn 60% ở Thái Lan và Indonesia. Để bắt kịp tốc độ đó, cần phải tăng thêm 850.000 tấn/năm.Trong khi đó khu vực ngoại thành Hà Nội có 6.000 người mua, nếu lượng thu mua mỗi người là 400 kg/tháng thì thu được 2.400 tấn/tháng. Lượng giấy phế liệu thải ra tiềm năng của thành phố ước tính ít nhất là 5.850tấn/tháng. Do đó cả URENCO VÀ JUNK&CO đều nhận thấy sự cần thiết của sự hợp tác để nâng cao tỷ lệ tái chế chất thải ở khu vực Hà Nội nhằm tuân thủ chiến lược giảm thải của Chính phủ và phát triển hệ thống tái chế chất thải mới dựa trên các giải pháp phù hợp.