KIỂM TRA CÔNG TÁC VẬN HÀNH BÃI NAM SƠN

Sáng 23-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đã kiểm tra công tác vận hành bãi rác Nam Sơn (Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn) và tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (giai đoạn II). Cùng tham gia còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tiến độ thi công dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (giai đoạn II)

Báo cáo về việc tiếp nhận, vận hành bãi rác Nam Sơn, ông Nguyễn Hữu Tiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết, bãi rác tiếp nhận khoảng 5.000 tấn/ngày. Đến thời điểm này, bãi rác có nguy cơ quá tải lượng rác và nước rỉ rác do khối lượng rác tiếp nhận đang vượt công suất thiết kế.

Liên quan đến tiến độ thi công dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (giai đoạn II), đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội (chủ đầu tư dự án) cho biết: Công tác thi công đã được Ban và nhà thầu xây dựng tích cực triển khai, song những ngày qua thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công tại hiện trường. Bên cạnh đó, hiện tại ô đất còn một số trường hợp chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng…

Sau khi kiểm tra, nghe chủ đầu tư và các đơn vị thi công báo cáo công tác vận hành bãi rác, tiến độ thi công dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (giai đoạn II), Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh: Công tác xử lý chất thải rắn được UBND thành phố đặc biệt quan tâm, vì vậy các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để tiếp tục triển khai các công việc theo đúng kế hoạch đã đề ra.

“Các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để kiểm điểm lại việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, từ đó rút kinh nghiệm, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao”, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

Báo cáo về việc tiếp nhận, vận hành bãi rác Nam Sơn, ông Nguyễn Hữu Tiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết, bãi rác tiếp nhận khoảng 5.000 tấn/ngày. Đến thời điểm này, bãi rác có nguy cơ quá tải lượng rác và nước rỉ rác do khối lượng rác tiếp nhận đang vượt công suất thiết kế.

Liên quan đến tiến độ thi công dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (giai đoạn II), đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội (chủ đầu tư dự án) cho biết: Công tác thi công đã được Ban và nhà thầu xây dựng tích cực triển khai, song những ngày qua thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công tại hiện trường. Bên cạnh đó, hiện tại ô đất còn một số trường hợp chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng…

Sau khi kiểm tra, nghe chủ đầu tư và các đơn vị thi công báo cáo công tác vận hành bãi rác, tiến độ thi công dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (giai đoạn II), Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh: Công tác xử lý chất thải rắn được UBND thành phố đặc biệt quan tâm, vì vậy các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để tiếp tục triển khai các công việc theo đúng kế hoạch đã đề ra.

“Các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để kiểm điểm lại việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, từ đó rút kinh nghiệm, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao”, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

Theo Báo Hà Nội mới