Tên gọi: Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (tên viết tắt: URENCO)

Năm 1991, Giám đốc Nghiêm Xuân Đạt đã trình Thành phố và đổi tên Công ty thành Công ty Môi trường đô thị Hà Nội. Đó là cả một bước tiến quan trọng về chất của Công ty trong quá trình xây dựng và phát triển. Tuy có nhiều thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Công ty trong chiến lược hoạch định đường lối và chỉ đạo sản xuất kinh doanh, Công ty đã có những bước đi đúng đắn và vững vàng nâng tầm thương hiệu, mở rộng thị trường, phát triển trên mọi lĩnh vực công tác. Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên – lao động luôn được đặc biệt chú trọng. Để có được thành công đó, không thể không nhắc đến công lao đóng góp của giám đốc Công ty Nghiêm Xuân Đạt (1991-1995) và Giám đốc Chử Văn Chừng (1995-2005).

Giai đoạn 1991-1995 là giai đoạn đầu giải phóng sức lao động, cải thiện điều kiện làm việc. Từ những đống rác lưu cữu bốc mùi, người công nhân xúc vượt qua đầu đổ lên thùng xe ô tô cũ kỹ là thực tế và cũng là đề tài thôi thúc đội ngũ khoa học của Công ty sáng tạo, cải tiến công nghệ, giải phóng sức lao động cho công nhân. Những sản phẩm mới gắn liền với thời kì này là xe cẩu rác, xe đẩy tay ra đời hàng loạt cùng với chiến dịch xóa chân điểm rác thắng lợi trên toàn Thành phố.

Giai đoạn 1996-2000 là giai đoạn hiện đại hóa, cải thiện môi trường khâu thu gom, vận chuyển rác. Thời kì này khoa học công nghệ đã làm cho cái tên “Công ty Môi trường” trở thành hiện thực trong con mắt người dân và xã hội. Gắn liền với giai đoạn này là hàng trăm xe cuốn ép rác được cải tiến đóng mới (MTR97, HINO,…) và thế hệ xe gom rác XG-02 ưu việt, hiệu quả hơn; khâu vận chuyển rác từ hở chuyển sang kín, giải phóng một bước nữa sức lao động cho công nhân và đạt bước tiến dài về chất lượng môi trường Thủ đô.

Giai đoạn 2001-2005 là giai đoạn công nghệ xử lý môi trường có những bước đi đầu tiên trong xu thế hội nhập quốc tế. Giai đoạn lịch sử này có ý nghĩa bước ngoặt với sự ra đời của Nhà máy chế biến phế thải Cầu Diễn, Nhà máy đốt chất thải y tế nguy hại cùng hệ thống thu gom, công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh tại Nam Sơn – Sóc Sơn…và bắt đầu xử lý chất thải công nghiệp (cho Công ty HANEL).

Bí thư Đảng ủy Giai đoạn (1991 – 2005)

Chủ tịch HĐTV – Tổng Giám đốc Giai đoạn (1991 – 2005)

Xe, máy, thiết bị phục vụ công tác