THƯ MỜI QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) thông báo:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng về việc vận hành trạm xử lý nước rác (XLNR) tại khu Liên hợp xử lý chất thải (LHXLCT) Nam Sơn đảm bảo liên tục, đúng công suất thiết kế. Công ty đang có nhu cầu tìm kiếm đơn vị hợp tác thực hiện sửa chữa, cải tạo trạm XLNR Nam Sơn, cụ thể như sau:

Sửa chữa, cải tạo trạm XLNR Nam Sơn, thuộc Khu LHXLCT Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội.

Tại: Khu LHXLCT Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội.

Phương án hợp tác:

– Theo hình thức hợp đồng tổng thầu EPC cải tạo trạm XLNR.

– Theo hình thức hợp tác thực hiện tự sửa chữa, cải tạo và vận hành.

Yêu cầu về kỹ thuật:

– Công suất xử lý: 1.500 m3/ngày đêm;

– Nước thải sau xử lý đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn xả thải tại cột B2 theo QCVN 25:2009/BTNMT; cột B theo quy chuẩn QCTĐHN 02:2014/BTNMT (Phụ lục chỉ tiêu yêu cầu đối với chất lượng nước thải đầu ra kèm theo – Cột 2);

– Thông số nước rác đầu vào (Phụ lục chỉ tiêu yêu cầu đối với chất lượng nước thải đầu ra kèm theo – Cột 1);

– Đáp ứng các yêu cầu về hệ thống quan trắc online theo quy định (Phụ lục chỉ tiêu yêu cầu đối với chất lượng nước thải đầu ra kèm theo – Cột 3);

– Thời gian sửa chữa, cải tạo: < 60 ngày;

Hạn chót nhận hồ sơ: ngày 30/07/2021.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có nhu cầu hợp tác thực hiện sửa chữa, cải tạo trạm XLNR Nam Sơn, thuộc Khu LHXLCT Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội vui lòng liên hệ phòng Kế hoạch đầu tư – Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội để bố trí khảo sát kiểm tra hiện trường.

Liên hệ: Nguyễn Hải Duy – Chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu tư.

Điện thoại liên hệ: 0966.157 639 – Email: nguyenhaiduy1996@gmail.com