URENCO HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Sáng 02/7/2021 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về việc thành lập các Trung tâm, đổi tên các phòng chuyên môn Công ty.

Tới dự và trao quyết định có đồng chí Phạm Văn Đức – Thành viên Hội đồng Thành viên – Phó Tổng Giám đốc Công ty; các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn, Trưởng Ban Kiểm soát, Bí thư Đoàn Thanh niên cùng toàn thể cán bộ nhân viên phòng Kinh doanh và Truyền thông, Ban Đầu tư Phát triển và phòng Điều hành Sản xuất.

Lãnh đạo Công ty trao quyết định và tặng hoa cho đại diện các Trung tâm và Phòng chuyên môn

Theo đó, thành lập Trung tâm tái chế và Truyền thông Môi trường trên cơ sở tách bộ phận Tái chế và Truyền thông của phòng Kinh doanh & Truyền thông, Phòng Kế hoạch Đầu tư trên cơ sở hợp nhất bộ phận kế hoạch tổng hợp, thanh quyết toán của phòng Kinh doanh &Truyền thông vào Ban Đầu tư Phát triển; Đổi tên Phòng Điều hành sản xuất thành Trung tâm Điều hành sản xuất, Phòng Kỹ thuật Vật tư thành phòng Kỹ thuật Công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Đức thay mặt Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định, việc thành lập Trung tâm Tái chế và Truyền thông Môi trường, Trung tâm Điều hành sản xuất và Phòng Kế hoạch Đầu tư là rất cần thiết, qua đó đáp ứng việc đổi mới, hoàn thiện bộ máy quản lý bảo đảm hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay.