URENCO TRIỂN KHAI NGAY CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hiện nay. Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân sửu 2021, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đề nghị toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn công ty nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các nội dung:

  1. Thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” theo hướng dẫn của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Không tụ tập – Khoảng cách an toàn – Khai báo y tế”
  2. Khối công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, đeo khẩu trang, găng tay trong khi làm việc và không tụ tập đông người.
  3. Các đơn vị trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn và thực hiện đo thân nhiệt cho toàn bộ CBCNV và khách đến cơ quan làm việc.
  4. Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của dịch trên địa bàn đơn vị quản lý. Kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng và chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tăng cường tổ chức họp và xử lý công việc qua ứng dụng công nghệ thông tin.