URENCO TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC VSMT PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025