THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn, bán đấu giá tài sản của Công ty, chi tiết xem tại link dưới: https://drive.google.com/file/d/1O3-_hhM_K6FmT9k8d1VXGn8fXlU1zHj8/view?usp=sharing  Mọi thông tin liên hệ: Phòng Kế hoạch đầu tư URENCO – số 282 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Số …