HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

Ngày 09/3/2021, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND và lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người đc dự kiến ứng cử HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Nguyệt, phó trưởng Ban phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Lê Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty chủ trì hội nghị. Tới dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Phó bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí trong Hội đồng Thành viên; Ban Tổng Giám đốc; sự hiện diện của đồng chí trong Ban chấp hành Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty; Ban Giám đốc, chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên các Chi nhánh; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các Công ty Cổ phần.

Đồng chí Lê Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Công ty – Chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã được nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội về việc phân bổ, số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời nghe hướng dẫn về việc tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử.

Tại Hội nghị Ban lãnh đạo Công ty và BCH công đoàn đã thống nhất giới thiệu đồng chí Đặng Hữu Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm tham gia ứng cử Đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Phó bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Các cử tri đều thống nhất nhận xét, đánh giá cao về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, uy tín đối với quần chúng của đồng chí Đặng Hữu Bình. Tại 03 Hội nghị, là Hội nghị Ban lãnh đạo Công ty và BCH công đoàn, Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến ứng cử HĐND, Hội nghị Ban lãnh đạo Công ty mở rộng đều nhận được 100% sự đồng ý của tri đồng ý giới thiệu đồng chí Đặng Hữu Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm tham gia ứng cử Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri nhất trí cao giới thiệu đồng chí Đặng Hữu Bình tham gia ứng cử HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026

Với kinh nghiệm công tác, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng. Cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty tin tưởng đồng chí Đặng Hữu Bình sẽ tiếp tục thành công ở những lần hiệp thương tiếp theo, được nhân dân Thủ đô tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Đại diện cho tiếng nói của cử tri, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Đồng chí Đặng Hữu Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm phát biểu tại Hội nghị