HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẤP ĐƠN VỊ THUỘC URENCO

Từ ngày 3/3 đến 20/3 năm 2020 các chi nhánh thuộc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đã triển khai tổ chức Hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2020. Tại mỗi Hội nghị, Ban Tổng giám đốc và đại diện các phòng, ban của Công ty đã đến dự để lắng nghe, ghi nhận những ý kiến, nguyện vọng của các đơn vị.

Đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, về cơ bản các chi nhánh đảm bảo tổng thu nhập cho người lao động bình quân 7.5tr đồng/người/tháng. Các báo cáo cũng đánh giá chi tiết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 như duy trì vệ sinh môi trường, công tác thu gom vận chuyển, công tác điều hành Quản lý chất lượng, thu giá dịch vụ, quản lý công tác xe máy- thiết bị, công tác ATLĐ-ATGT-PCCN, công tác Đảng, Đoàn Thanh niên…

Đồng thời, Hội nghị thông qua Các quy chế: Dân chủ cơ sở, Quy chế đối thoại, Nội quy lao động, Quy chế liên quan đến trả lương, thưởng, thực hành tiết kiệm… Kết quả việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước và vận dụng của đơn vị với người lao động; Các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần, phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện và quan tâm đến phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, sáng tạo của người lao động;  đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý, công nhân lao động; sử dụng các quỹ của đơn vị. Phân tích những mặt tồn tại yếu kém, nguyên nhân, biện pháp khắc phục. Đồng thời cùng bàn bạc, trao đổi cụ thể các biện pháp, giải pháp chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020…Trong đó, công tác cổ phần hóa được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Thực hiện quyết định của Công ty mẹ, các phòng ban nghiệp vụ đã tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; tới nay về cơ bản đã hoàn thành khối lượng công việc với kết quả tốt. Dự kiến hết quý I năm 2020, Công ty sẽ chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần  hóa.
Hội nghị không chỉ là diễn đàn thực hiện dân chủ mà còn giúp Ban lãnh đạo Công ty cũng như Ban lãnh đạo đơn vị nắm bắt tâm tư tình cảm của người lao động, đề ra các giải pháp quản lý thực tiễn, tạo sự thống nhất về tư tưởng của CNVC toàn Công ty. Người lao động được trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản: Sửa đổi bổ sung nội dung Thỏa ước lao động tập thể; Sửa đổi nội quy, quy định; Các cơ chế chính sách liên quan đến người lao động… phù hợp với Quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Đại diện lãnh đạo Công ty cùng Ban lãnh đạo đơn vị đã lắng nghe người lao động nêu lên những kiến nghị thiết thực đối với công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Các ý kiến tham luận được trình bày trước Hội nghị đã được đại diện Ban lãnh đạo Công ty trực tiếp giải đáp, chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc. Hầu hết các kiến nghị tập trung vào 3 vấn đề chủ yếu: Công tác đầu tư phát triển phục vụ sản xuất kinh doanh; Công tác xây dựng chế độ nâng lương nâng bậc cho người lao động và Công tác sắp xếp tổ chức lao động sau cổ phần hóa.

Trong năm 2020, toàn Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng VSMT, phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường, chú trọng đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành nghiêm các quy định về ATLĐ, ATGT và phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể. Phát huy kết quả đạt được năm 2019, đồng thời nhìn nhận thẳng thắn việc còn hạn chế để rút kinh nghiệm cho năm 2020. Các chi nhánh quyết tâm phấn đấu, từng bước nâng cao chất lượng VSMT trong công tác thu gom rác phát triển thị trường, nâng cao nghiệp vụ, trau dồi chuyên môn, nâng cao hiệu quả, nâng suất để Urenco ngày càng ổn định, lớn mạnh.

Tại Hội nghị, những đại biểu có thành tích lao động xuất sắc nhất tại mỗi đơn vị sẽ được bầu ra để tham dự Hội nghị người lao động cấp Công ty dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 3/2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Người lao động cấp Chi nhánh: 

-KDTT-