Phát động Cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa”

Ngày 26/9, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP phát động Cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa”. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Tiến là Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Môi trường Đô thị và KCN Việt Nam cùng tham gia lễ phát động này.

https://baotainguyenmoitruong.vn/chong-rac-thai-nhua/phat-dong-cuoc-thi-viet-noi-khong-voi-rac-thai-nhua-1274640.html