TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TẠI KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN XUÂN SƠN

Đánh giá tình hình và dự báo những diễn biến có thể xảy ra trong công tác vận hành bãi năm 2020 và chủ động thực hiện các công tác phòng chống thiên tai.

Ngày 5/6/2020, tại khu xử lý chất thải Nam Sơn đã triển khai các tình huống giả định phòng chống thiên tai trong mùa lũ 2020. Nhằm triển khai tốt công tác tiếp nhận xử lý rác thải phân luồng của Thành phố Hà Nội, tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài Khu Xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn.

Phổ biến các nội dung diễn tập tới đội xung kích PCTT &TKCN

Gia cố bổ sung các bờ bao tại vị trí suy yếu có nguy cơ sạt lở

Giả định tình huống công nhân bị tai nạn lao động

Bơm cưỡng bức nước rác tại các mương bị tràn quay trở lại ô chứa

Khoanh vùng trong khu vực tràn nước rác, không để nước rác chảy ra ngoài đường

-HT-