URENCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2025

Với chủ đề: Tiếp bước truyền thống anh hùng lao động, cán bộ Đảng viên, công nhân viên URENCO phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết, vượt qua thử thách, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, ngày 3/6/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Tiến – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, giữ ổn định sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế được UBND TP Hà Nội giao hàng năm.

Đại hội đề ra nhiều mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới

Doanh thu bình quân đạt trên 1.300 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân toàn công ty đạt trên 35 tỷ đồng/năm, bảo đảm việc làm, đời sống và thu nhập cho người lao động ở mức bình quân tiên tiến trong ngành, bảo toàn và phát triển nguồn vốn Nhà nước giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách. Các tổ chức, đoàn thể hoạt động thiết thực, sôi nổi, hiệu quả góp phần cùng với Đảng bộ thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch kinh tế – xã hội hàng năm và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đảng bộ Công ty Urenco cũng đã đặt những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường thành phố ngày càng sạch đẹp hơn; tập trung mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xử lý rác công nghiệp, nguy hại, y tế, phân bùn bể phốt. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nguồn nhân lực.

Đại hội bầu ra Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác sắp xếp, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; hoàn thành công tác cổ phần hóa công ty mẹ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và quản trị; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an toàn lao động, ATGT.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ đảng viên và CBCNV. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ. Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát… Cải tiến mô hình, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, đội ngũ cán bộ gián tiếp. Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, sản xuất, phấn đấu đến năm 2022 hoàn thành hệ sinh thái 4.0 của Urenco: 100% việc quản lý tài sản, xe máy thiết bị, nhân sự, thu giá dịch vụ và chỉ đạo, đôn đốc, báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các phòng, ban, đơn vị được thực hiện trên máy tính, các app trên điện thoại thông minh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, ông Lê Anh Tuấn được bầu giữ chức Bí thư, ông Nguyễn Hữu Tiến được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

-HT-