URENCO PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Triển khai kế hoạch số 21-KH/ĐUK ngày 06/04/2020 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội về việc phát động phong trào thi đua chào mừng ngày lễ lớn trong năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Khối doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III; Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Công ty với chủ đề “ Tiếp bước truyền thống anh hùng lao động, cán bộ, Đảng viên, công nhân viên Urenco phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết, vượt qua thử thách, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng Công ty ngày càng phát triển”

Mục đích của đợt phát động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, CNVC, người lao động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020.

Phát động phong trào thi đua cao điểm từ ngày 19/05/2020 đến 31/12/2020. Nội dung phong trào thi đua bao gồm: Phát huy cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí sản xuất, thực hiện nghiêm An toàn vệ sinh lao động; thi đua ứng dụng công nghệ thông tin , hoàn thành đúng tiến độ các dự án đầu tư; thi đua tham gia phòng chống dịch Covid; đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; thi đua xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tiếp tục giới thiệu những quần chúng ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Quy mô các đơn vị đăng ký, thời gian thực hiện gắn với các dự án: Thành lập văn phòng giao dịch tỉnh Thanh Hóa của Urenco 10 triển khai tháng 5/2020; Dự án xây lắp đặt lò đốt chất thải công nghiệp công suất >10 tấn/ngày tháng 6/2020. Dự án khởi công xây lắp lò đốt, đặt lò đốt chất thải công nghiệp công suất >200 tấn/ ngày; khởi công dự án nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và đưa vào vận hành hệ thống xử lý rác thải y tế bằng phương pháp nhiệt mới công suất >4-5  tấn /ngày vào tháng 5/2020; đảm bảo công tác duy trì VSMT tại các tuyến phố sạch đẹp, công tác thu giá đảm bảo đúng, đủ của Urenco 1,2,3,4 một cách thường xuyên liên tục; thực hiện công tác tiếp nhận phế thải tại các nhà máy theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường của Urenco 6,8,10,11,13.

Bằng những hành động thiết thực, đi vào thực tế mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động thể hiện trách nhiệm, tinh thần tự hào vì một Urenco với bề dày 60 năm xây dựng và phát triển.

-HT-