THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU MUA RÁC TÁI CHẾ VÀ TẶNG QUÀ (GREENDAY)

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phân loại rác tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) xin thông báo tới toàn thể quý cơ quan, tổ chức cùng toàn thể nhân dân các điểm thu mua rác tái chế và tặng quà (Greenday) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Danh sách các điểm thu mua rác tái chế và tặng quà (Greenday) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Kính mong quý cơ quan, tổ chức cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội tiếp tục đồng hành cùng Urenco trong công tác thúc đẩy hoạt động phân loại rác tại nguồn.