TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT–UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, ngày 07/5/2021 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã có văn bản số 612/TB-MTĐT yêu cầu các đơn vị đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, URENCO đã chủ động thực hiện một số giải pháp phòng chống dịch bệnh, như: Thành lập tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch; Tổ chức thực hiện kiểm soát, đo thân nhiệt đối với toàn bộ nhân viên khối văn phòng; Thực hiện phun khử khuẩn trụ sở văn phòng Công ty, trụ sở các Chi nhánh và toàn bộ khu vực bãi xe Lâm Du; Toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Chuẩn bị tốt, sẵn sàng cho mọi tình huống, chỉ đạo việc thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả CBCNV đến, đi và đi qua từ vùng dịch.

Phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bãi xe Lâm Du và các phương tiện thu gom vận chuyển

Công ty cũng giao thủ trưởng các đơn vị thành lập Tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch tại đơn vị mình, và chịu trách nhiệm toàn diện trước Lãnh đạo Công ty về công tác phòng chống dịch tại đơn vị.

Một số hình ảnh chi tiết:

Thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu vực văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc
Kiểm soát chặt chẽ việc đo thân nhiệt đối với toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động và khách đến làm việc tại văn phòng Công ty và các đơn vị
Cán bộ nhân viên, người lao động Công ty thực hiện rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào làm việc, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế.