URENCO CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC CÁN BỘ

Ngày 17/5/2021, tại trụ sở của các đơn vị thành viên, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm, điều động công tác cán bộ đối với các chức danh cán bộ chủ chốt của Công ty.

Theo đó, Công ty bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Vũ Hùng – Phó trưởng phòng phụ trách phòng Hành chính quản trị giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính quản trị; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó giám đốc Chi nhánh Ba Đình giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nam Sơn (Urenco 8); Điều động đồng chí Triệu Tuấn Đức – Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh xử lý chất thải công nghiệp phát điện (Urenco21); Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc Chi nhánh Đống Đa về nhận nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh Cầu Diễn, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Giám đốc Chi nhánh Cầu Diễn về nhận nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh Đống Đa; cùng một số các chức danh cán bộ chủ chốt khác.

Tại các Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty, đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Tổng Giám đốc Công ty và các đồng chí Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được bổ nhiệm, điều động, luân chuyển đều bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời cảm ơn tới Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tin tưởng, tín nhiệm trao trọng trách; đồng thời trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp làm việc, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại các hội nghị:

Đồng chí Phạm Văn Đức – Phó Tổng Giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Vũ Hùng – Phó trưởng phòng phụ trách phòng Hành chính Quản trị giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Quản trị Công ty.
Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Tổng Giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Chi nhánh Ba Đình giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nam Sơn
Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Tổng Giám đốc Công ty trao quyết định điều động đồng chí Triệu Tuấn Đức – Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh xử lý chất thải công nghiệp phát điện (Urenco 21)
Đồng chí Lê Anh Tuấn – Chủ tịch HĐTV Công ty trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc Chi nhánh Đống Đa về giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Cầu Diễn
Đồng chí Lê Anh Tuấn – Chủ tịch HĐTV Công ty trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Giám đốc Chi nhánh Cầu Diễn về giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đống Đa
Đồng chí Phạm Văn Đức – Phó Tổng Giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Đặng Công Trường – Chuyên viên Ban Đầu tư Phát triển Công ty giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đầu tư Phát triển Công ty
Đồng chí Phạm Văn Đức – Phó Tổng Giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Ngô Thanh Loan – Trưởng phòng Kinh doanh & Truyền thông Chi nhánh Hoàn Kiếm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh & Truyền thông Công ty.