CÁC CHI BỘ CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI HOÀN THÀNH TỐT CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2017-2020

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội tại kế hoạch số 130 – KH/ĐU  ngày 13/7/2017 về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020,  các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty đã hoàn tất …

TÂM SỰ RỚT NƯỚC MẮT CỦA NGƯỜI CÔNG NHÂN MÔI TRƯỜNG

Xe chở rác đi qua nhà, nhiều người không kịp mang rác ra cửa, họ xách rác đuổi theo xe rồi gọi giật giọng: “Rác ơi”. Sau đó, vèo một cái, họ ném túi rác bay thẳng về phía lao công …, nhưng cũng có những người mang đến cho họ những phút ấm lòng. Chị …