Hoạt động của đoàn công tác hiệp hội môi trường đô thị và khu CN Việt Nam tại một số địa phương

Từ ngày 5 đến 16 tháng 5 năm 2009, thực hiện kế hoạch của Hiệp Hội môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, đoàn công tác của Hiệp Hội đã đến làm việc với một số đơn vị hội viên tại khu vực miền Bắc, miền Trung và khu vực phía Nam.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Chử Văn Chừng, Phó Chủ tịch Thường trực và các đồng chí PGS. TS  Nguyễn Đức Khiển, Uỷ viên thường vụ, Viện trưởng Viện Môi trường đô thị và Khu Công nghiệp, đồng chí Hồ Chí Hưng, Phó Tổng Thư ký và đồng chí Nguyễn Chung Thuỷ cán bộ Văn phòng Hiệp Hội. Tại Khu vực phía Nam, các đồng chí Phó Chủ tịch Hiệp Hội Huỳnh Minh Nhựt và Nguyễn Văn Mởn đã đi cùng đoàn, tham gia các hoạt động tại thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai và thị xã Tân An tỉnh Long An.

Đoàn dã đến làm việc với Công ty môi trường đô thị Hải Phòng, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Nam, Công ty môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên, Công ty môi trường đô thị TP. Đà Nẵng, Công ty công trình công cộng Hội An, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên môi trường và công trình đô thị Huế, Công ty môi trường đô thị TP. Hồ Chí Minh, Công ty công trình giao thông công cộng Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ môi trường đô thị Biên Hoà, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công trình đô thị Tân An, tỉnh Long An.

Tại các địa phương đoàn đã được các đồng chí lãnh đạo các Công ty đồng thời là lãnh đạo đơn vị hội viên nhiệt tình đón tiếp và thông báo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống, công việc của người lao động và nêu khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, những vướng mắc, tồn tại trong cơ chế, chính sách đang thực thi tại địa phương đối với hoạt động của các doanh nghiệp môi trường đô thị.

Nhìn chung trong năm 2008 và những tháng đầu năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá vật tư, nhiên liệu tăng cao, khối lượng công việc gia tăng…nhưng các Công ty đều cố gắng hoàn thành và vượt các chỉ tiêu ké hoạch đã đề ra. Công ăn việc làm của người lao  động được bảo dảm, thu nhập ổn định, tại một số Công ty thu nhập bình quân của người lao động khá cao so với mặt bằng chung của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường đô thị trong toàn quốc.

Tuy vậy, bên cạnh những thành tích đã đạt được, các địa phương vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn như vấn đê quy hoạch bãi rác, thu gom, vận chuyển rác, quy hoạch các điểm tiếp rác, vấn đề trung chuyển rác, xử lý rác thải bệnh viện, rác thải công nghiệp, nước thải, vấn đề đầu tư, đổi mới trang thiết bị còn hạn chế về kinh phí đầu tư. Điều kiện lao động, đời sống của  cán bộ công nhân viên của một số đơn vị vẫn còn nhiều khó khăn…

Đoàn công tác cũng đã trao đổi với lãnh đạo các đơn vị về việc áp dụng tiến bộ khoa học – công nghệ trong sản xuất kinh doanh, việc sắp xếp, cổ phần hoá; thực hiện cơ chế – chinh sách đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường đô thị và công nghiệp; vấn đề xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường; những bài học kinh nghiệm của các đơn vị khác trong sản xuất kinh doanh, về những mô hình hoạt động điển hình, đào tạo nguồn nhân lực.

Đoàn cũng đã thông báo tình hình hoạt động của Hiệp Hội kể từ sau ngày Đại hội toàn quốc lần thứ III, tháng 5 năm 2008 đến nay, đặc biệt là việc kiện toàn công tác tổ chức của Hiệp Hội, hoạt động hợp tác quốc tế, hoạt động của Viện Môi trường đô thị và công nghiệp.

Chuyến công tác của đoàn đã thu được kết quả tốt đẹp nhờ sự chỉ đạo sát sao của Thường vụ Hiệp Hội, sự chuẩn bị chu đáo về công tác tổ chức, nội dung làm việc, đặc biệt là sự quan tâm, nhiệt tình, trách nhiệm của các đơn vị Hội viên trong suốt quá trình hoạt động của đoàn tại các địa phương.