Dự án CDM đầu tiên ở Việt Nam được chứng nhận

Đó là Dự án thu hồi và sử dụng khí đồng hành mỏ Rạng Đông (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Tính toán sau 10 năm thực hiện, dự kiến thu về 6,7 triệu tấn CO2. Tổng mức phát thải sẽ nhận được chứng chỉ giảm phát thải được chứng nhận với trị giá khoảng 4,5 triệu USD. Dự án Rạng Đông là một trong 97 dự án CDM đã và đang được thẩm định phê duyệt và sẽ được triển khai ở Việt Nam. Dự kiến trong giai đoạn 2008-2010 Việt Nam sẽ thu lợi khoảng 0-250 triệu đồng từ thực hiện các dự án CDM.