THÔNG BÁO LỰA CHỌN BÁN ĐẤU GIÁ

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) tổ chức mời các nhà đấu giá chuyên nghiệp thực hiện bán đấu giá phương tiện vận chuyển chất thải và máy móc thiết bị vật tư đã qua sử dụng, cụ thể như sau: