URENCO KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI LIÊN MINH TÁI CHẾ BAO BÌ VIỆT NAM (PRO) THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHÂN LOẠI RÁC TÁI CHẾ

Sáng ngày 23/4/2021, tại Thành phố Cần Thơ, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa hợp tác chiến lược giữa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) nhằm thực hiện chương trình “Quản lý, Phân loại rác thải tái chế nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn”.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, cơ quan ban ngành của Bộ Xây dựng, Thành phố Cần Thơ và đại diện Lãnh đạo của hai bên:

– Ông Nguyễn Hữu Tiến – Tổng Giám đốc URENCO – Ông Jahanzeb Khan

– Phó chủ tịch Liên minh tái chế bao bì việt nam- PRO Vietnam

Ông Nguyễn Hữu Tiến – Tổng Giám đốc Urenco và ông Jahanzeb Khan – Phó chủ tịch Liên minh tái chế bao bì việt nam- PRO Vietnam ký kết thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jahanzeb Khan – Phó chủ tịch Liên minh tái chế bao bì việt nam- PRO Vietnam cho biết:”Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện một dự án nâng cao nhận thức cộng đồng, từ đó tạo ra sự thay đổi hành vi trong việc sử dụng và quản lý chất thải nhựa”.

Ông Nguyễn Hữu Tiến – Tổng Giám đốc Urenco và ông Jahanzeb Khan – Phó chủ tịch Liên minh tái chế bao bì việt nam- PRO Vietnam ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận hợp tác PRO Việt Nam sẽ hỗ trợ URENCO để cùng nhau thực hiện các hoạt động nhằm gia tăng tỷ lệ thu gom và tái chế nhựa, bao bì và các loại rác thải có thể tái chế khác. Đồng thời xác định, phát triển và thực hiện các sáng kiến về các mối quan tâm và lợi ích trong quản lý chất thải nhựa tại địa phương, đặc biệt là trong các dự án kinh tế tuần hoàn.