URENCO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 2 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 3/2020

• KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐƯỢC THÁNG 2/2020

– Đã thực hiện tạm ứng kinh phí các gói ngoài thầu trên địa bàn quận Ba Đình và quận Hai Bà Trưng, thực hiện nộp thầu qua mạng gói thầu: “Duy trì vệ sinh môi trường con đường gốm sứ” do Sở Văn hóa mời thầu; đã có 4/4 Chủ đầu tư đã có quyết định giao kế hoạch thu giá dịch vụ VSMT năm 2020 cho công ty.
– Triển khai thực hiện các dự án đã tổ chức lựa chọn nhà thầu như: dự án mua xe vận chuyển rác; cải tạo kho Cầu Diễn; cải tại điểm chuyển tải rác cơ động 181 Đê La Thành; Hiện đang nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ các dự án mới tại Thanh Hóa, hợp tác với các đối tác như: công ty SUEZ; công ty Marunaka Nhật Bản; cơ quan phát triển Pháp AFD; tập đoàn Quốc tế Palladium; Tham tán Thương mại và Đầu tư vùng Wallonie (Bỉ) để thúc đẩy các cơ hội hợp tác đầu tư trên lĩnh vực xử lý rác thải; làm việc bảo trì nhà máy Nedo
– Ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ Công ty và các chi bộ trực thuộc nhiệm kì 2020-2025; đã kiện toàn công tác cán bộ tại Công ty CP MTĐT Đông Anh, Công ty CP DV MTĐT Từ Liêm, Urenco 1, 6, 8, Phòng KDTT, Ban Đầu tư phát triển và phòng KTVT; tổ chức thành công Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số 21.
– Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ghi hình, đưa tin về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt, cung cấp thông tin cho báo chí về công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn Thành phố.
– Công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 đã hoàn thành
– Công tác phòng chống dịch covid-19:Thực hiện nghiêm tuyên truyền đến từng CBCNV, NLĐ, phun thuốc khử trùng tại văn phòng, đội xe
* PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 3/2020
1.Đẩy nhanh các thủ tục tạm ứng 50% giá trị hợp đồng đối với các gói thầu đã có kết quả lựa chọn nhà thầu: gói thầu Hoàn Kiếm, 04 gói thầu của Sở Xây dựng; Phối hợp với các Chi nhánh làm việc với chủ đầu tư về công tác thu giá dịch vụ theo nội dung văn bản hướng dẫn số 531/LN:TC-CT của Sở Tài chính, Cục thuế Hà Nội.
2. Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư tại Thanh Hóa và Kim Động – Hưng Yên; Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với các chủng loại xe máy, thiết bị, hạ tầng để nâng cao năng lực sản xuất
3. Tổ chức Hội nghị người lao động tại các Chi nhánh, Khối Văn phòng công ty đảm đúng tiến độ đề ra.
4. Tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc; hoàn thiện hồ sơ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty.
5. Phòng KTVT đôn đốc Liên Ngành tổ chức họp về phương án sử dụng đất sau Cổ phần hóa theo Nghị định số 167/NĐ-CP.
6. Phòng TCKT hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
7. Phòng KDTT chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, đơn vị hoàn thiện các slide, clip trình chiếu tại Hội nghị người lao động, Đại hội Đảng bộ công ty; liên hệ, đề xuất đơn vị tư vấn tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty.
9. Phòng KDTT, KTVT, Urenco 8 nghiên cứu, đề xuất đơn vị vận hành Trạm xử lý nước rác tại Nam Sơn để nâng cao năng lực xử lý.
10. Phòng KDTT chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban thực hiện việc công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính Phủ.
11. Urenco 10, Urenco 21 nghiên cứu, báo cáo phương án quản lý, vận hành nhà máy Nedo.
11. Người đại diện vốn tại các công ty cổ phần đôn đốc các đơn vị có kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên báo cáo công ty mẹ.
12. Các Phòng, ban, đơn vị tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 tại đơn vị mình.

       Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2020 và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020 của phòng Kinh doanh và Truyền thông.
                                                                                                                                                                -P.KDTT-