URENCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2020-2023

Từ ngày 25/3 đến 27/3/2020 , thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 6/12/2019 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 366/KH-ĐU ngày 31/01/2020 của Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội về việc tổ chức đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023.
Được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, các chi bộ Urenco 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;13;15;21; Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm; Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.
Các Đại hội đã thảo luận, góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội, Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2023 và tiến hành bầu cấp ủy, bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ, bầu đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty. Ban thường vụ Đảng ủy Công ty đã thành lập 3 tổ công tác giúp việc, phân công chỉ đạo và dự Đại hội các Chi bộ, đến ngày 27/3 đã có 21/21 Chi bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.
Phát huy kết quả thành công của Đại hội, chúng ta hy vọng rằng, sẽ khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, tranh thủ cơ hội phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị tại các chi bộ trực thuộc Urenco:

 

-HT-