URENCO TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

     Trước những diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội, ngày 27/7/2020, Công ty đã ban hành thông báo số 814/TB-MTĐT, trong đó yêu cầu tập thể Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động tại các Phòng, ban, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

     ✔️ Trang bị nước sát khuẩn tay tại toàn bộ trụ sở, văn phòng làm việc, các tổ sản xuất của các đơn vị. Thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt hàng ngày và thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

     ✔️ Thực hiện các biện pháp vệ sinh và phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, khối công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên thu giá và truyền thông phải được trang bị đầy đủ BHLĐ, găng tay, khẩu trang….. khi tác nghiệp tại địa bàn và hạn chế tụ tập nơi đông người.

     ✔️ Các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 về phòng Tổ chức lao động Công ty để tổng hợp. Trường hợp có biểu hiện bất thường cần liên hệ ngay với Sở y tế, cơ quan chức năng để có những biện pháp kịp thời.

     ✔️ Phòng Tổ chức Lao động, Điều hành Sản xuất, bộ phận Y tế – Phòng Hành chính Quản trị tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị.